Další chov prasat na západě Polska byl zasažen africkým morem

Již druhá farma na západě Polska byla infikována africkým morem prasat (AMP). Zasažen byl chov 10 000 prasat domácích poblíž vesnice Więckowice. Vesnice se nachází 20 km západně od Poznaně a více než 130 km od hranice s Německem.

Chov se nachází mimo oblast, kde se vyskytují známá ohniska AMP u divočáků. Zařízení funguje jako konečný zpracovatel a zvířata získalo z první infikované farmy v západním Polsku. Farma přijala zásilku přibližně 1000 zvířat dříve, než byl AMP v prvním zařízení potvrzen. Podle průvodního protokolu bylo zdraví zvířat pečlivě sledováno a po dobu dvou týdnů nevykazovala zvířata známky onemocnění.

Všechna prasata musí být utracena
AMP na první farmě, která se nachází poblíž Niedoradz v Lubušském vojvodství, byl objeven 23. března tohoto roku. Jednalo se o chov s 23 700 prasaty, z toho téměř 7000 bylo prasnic. Postižený chov se nachází 88 km jihozápadně od nově infikované farmy. Stejně jako na první farmě, i zde bude nutné všechna zvířata utratit. Zatím není podezření, že by se nákaza přenesla i na další místa v Polsku.
Až dosud se všechny postižené chovy prasat domácích nacházely na východě Polska, kde se mor vyskytuje již od roku 2014.

Západní Polsko: sofistikované chovy prasat
Na rozdíl od východního Polska jsou chovy na západě velmi sofistikové. Provincie Velkopolsko je dokonce známá jako centrum polské produkce prasat. Dvě infikované farmy v západním Polsku tak obsadily první místa na žebříčku největších farem zasažených AMP v Polsku.

Myslivci mají vstup do lesa zakázán
Boj s AMP se zkomplikoval po nedávném nařízení polských úřadů, které lidem zakazuje vstup do národních parků kvůli nákaze Covid-19. Opatření bylo přijato, aby se zabránilo hromadnému shromažďování lidí v přírodě. Nařízení se však vztahuje také na myslivce, kteří hrají důležitou roli při sledování přítomnosti divočáků i při monitoringu AMP, tedy vyhledávání a odstranění infikovaných těl divočáků.
Nová nařízení se vztahují na celé Polsko a zůstanou v platnosti až do 11. dubna. Myslivci proto omezují svou činnost na otevřená pole.
Podle pigprogress.net, 7. 4. 2020

Ilustrační fotografie Hans Braxmeier, Pixabay

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření AMP v ČR

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy vydala v průběhu července mimořádná veterinární opatření (MVO) k zamezení šíření nebezpečné nákazy afrického moru prasat (AMP) na území České republiky pro zamořenou oblast (okres Zlín), oblast s intenzivním lovem, která se rozkládá okolo okresu Zlín a pro zbytek České republiky. Dokumenty byly průběžně aktualizovány a jejich souhrn naleznete zde.

Více informací

Autor: Redakce
dot