Belgie: 10 nových případů, ceny prasat rostou

Dva poklidné týdny má za sebou provincie Lucembursko na jihu Belgie. Objevilo se pouze pět a deset nových případů nákazy africkým morem prasat (AMP) v populaci prasat divokých. Opatření proti nákaze zesilují Francouzi. Úbytek prasat domácích v Číně vede k větší poptávce po prasatech na mezinárodním trhu. Na evropském trhu došlo ve srovnání s počátkem roku k prudkému nárůstu cen.

Celkově bylo v Belgii v průběhu března potvrzeno 92 nových případů AMP u prasat divokých, v únoru to bylo 217 případů a v lednu 121. V Belgii se virus nikdy nedostal do blízkosti prasat domácích. Celkově hlásí Světová organizace pro zdraví zvířat 723 případů od začátku vypuknutí nákazy.

Pro turisty a lesníky jsou cesty opět přístupné
Problémy sice nejsou zažehnány, přesto René Collin, valonský ministr zemědělství, umožnil od 6. dubna znovu otevřít část postižené oblasti pro cestovní ruch a lesnické hospodaření. Povolení je doprovázeno doporučením „držet se cesty" a „čistit kola a boty speciálním prostředkem".
Jeho rozhodnutí vedlo nicméně ke kritice, zejména ze strany jeho protějšku Koena Van den Heuvela, zodpovědného za zemědělství v severní, holandsky mluvící části země. V této oblasti lze nalézt většinu komerčních chovatelů prasat v zemi. Van den Heuvel na svých internetových stránkách prohlásil: „I kdyby byla přijata další opatření, riziko, že se věci pokazí, je v tuto chvíli příliš vysoké."

Francouzi zintenzivňují preventivní opatření
Ohniska v Belgii se nacházejí velmi blízko francouzských hranic. Francouzům se však zatím daří držet nákazu mimo své území. Nadále však posilují preventivní opatření.
Na francouzských hranicích byl postaven plot a zavedena „bílá zóna", kde se intenzivně loví divočáci. Od ledna zde zastřelili 234 divočáků a našli 49 kadáverů. Všechny ulovené i uhynulé kusy byly negativní na AMP.
Francouzi také vyškolili 346 veterinářů a odborných poradců pro podporu biologické bezpečnosti. Ti mají zajistit dodržování přísných bezpečnostních pravidel zejména v chovech prasat domácích. Několik chovů, které požadavky nesplnily, již muselo ukončit svoji činnost.

Ceny prasat v EU kvůli AMP vzrostly
Pokračující výskyt nákazy v Asii znamená, že ceny prasat na trhu mají vzestupnou tendenci. Podle Ministerstva zemědělství Spojených států došlo v průběhu roku 2019 ke snížení počtu prasat v Číně o 13 %, celková produkce vepřového masa v Číně se snížila o 5 %.
Redukce chovů nebo jejich preventivní uzavírání povede k větší poptávce na mezinárodním trhu s prasaty. Vzrostla také poptávka na evropském trhu, zejména ve Španělsku a Německu, což vedlo k prudkému růstu cen ve srovnání se začátkem roku (ve Španělsku o 28 % a Německu o 25 %).
Podle pigprogess.net, 9. 4. 2019

Ilustrační fotografie Jaroslav Vogeltanz

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření AMP v ČR

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy vydala v průběhu července mimořádná veterinární opatření (MVO) k zamezení šíření nebezpečné nákazy afrického moru prasat (AMP) na území České republiky pro zamořenou oblast (okres Zlín), oblast s intenzivním lovem, která se rozkládá okolo okresu Zlín a pro zbytek České republiky. Dokumenty byly průběžně aktualizovány a jejich souhrn naleznete zde.

Více informací

Autor: Redakce
dot