AMP v Polsku: zvláštní dovolená pro myslivce, aby mohli lovit divočáky

Kvůli zintenzivnění boje s AMP podepsal polský prezident Andrzej Duda na přelomu roku zvláštní opatření, na jehož základě si myslivci budou moci brát na několik dní mimořádnou dovolenou kvůli lovu černé zvěře.

Opatření kromě jiného stanovuje podmínky sanitárního lovu v ochranných zónách a umožňuje myslivcům v dotčených oblastech vzít si ročně až šest dní mimořádné placené dovolené k lovu černé zvěře. Balíček opatření obsahuje také další kompetence pro státní orgány v boji s AMP, stanovuje podmínky kontrol dodržování opatření a pozornost je věnována též udělování sankcí za jejich porušení a možnostem bránění migrace potenciálně nakažených divočáků.

Na konci loňského roku byly v Polsku evidovány nové případy divočáků nakažených AMP. Podle polské veterinární správy bylo mezi 20. a 24. prosincem potvrzeno 45 nových nálezů. Některé z nich pocházejí i z oblastí na severu a východě Polska, kde se choroba do té doby nevyskytovala.

Mezi 1. a 5. lednem 2018 přibylo 17 nových případů. V roce 2017 jich polská veterinární správa zaevidovala celkem 887. Lokalizaci nálezů lze sledovat ve velmi názorné a průběžně aktualizované mapce na webu polské veterinární správy: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/.

mapa_Polsko_5_1_2018

Podle www.agrarheute.de, 4. 1. 2018

 

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření AMP v ČR

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy vydala v průběhu července mimořádná veterinární opatření (MVO) k zamezení šíření nebezpečné nákazy afrického moru prasat (AMP) na území České republiky pro zamořenou oblast (okres Zlín), oblast s intenzivním lovem, která se rozkládá okolo okresu Zlín a pro zbytek České republiky. Dokumenty byly průběžně aktualizovány a jejich souhrn naleznete zde.

Více informací

Autor: David Vaca
dot