AMP na jednání Evropské komise

17. července 2017 se uskutečnilo veřejné setkání Evropské komise a Rady ministrů EU. Jedním z témat byl i africký mor prasat (AMP). Zástupce Evropské komise uvedl, že situace ohledně AMP je stále velice znepokojivá. Oznámil, že se nově AMP objevil v České republice a je prý evidentní, že je nutné přijmout přísná opatření k zastavení nákazy.

Samotný výskyt v České republice prý všechny zaskočil a Evropská komise poděkovala za opatření, která ihned Česká republika učinila. Zmínil také, že na tomto příkladu je evidentní, že lidská aktivita hraje významnou roli v šíření nemoci. Evropská komise proto doporučuje držet se strategie EU z roku 2014 a být neustále se stavu bdělosti. Vyčlenila proto k preventivním opatřením 32 mil. EUR.
Následně vystoupili ministři jednotlivých členských států. Polský ministr uvedl, že jeho země přijala konkrétní opatření po vypuknutí nákazy AMP v roce 2014 a je podle něho nutné vycházet ze zkušeností ze států, kde se AMP vyskytl a také z vědeckých poznatků. Dále zmínil, že EU by měla výrazně intenzivněji podporovat vnitrostátní úsilí o eradikace nákazy, zejména zvýšením finančních zdrojů. Poté vystoupil český ministr zemědělství Marian Jurečka, který krátce informoval o současné situaci, zmínil aktuální opatření ke snížení početnosti černé zvěře a poděkoval komisi za dobrou spolupráci. Dále oznámil, že další setkání ministerských zástupců se uskuteční na podzim v České republice.


Slovinský ministr sdělil, že jeho země si uvědomuje nebezpečnost nákazy a jako tranzitní stát se zaměří na bezpečnost související s dopravou osob a potravin. Finský ministr zemědělství uvedl, že je nutná významná přeshraniční spolupráce a je nutné výrazně zvýšit finanční nástroje k eradikaci nákazy. Slovenský ministr informoval o tom, že místní veterinární správa zvýšila dozor a preventivní opatření v sousedství České republiky a intenzivně začala pracovat na informovanosti občanů. Belgický ministr opět zdůraznil nutnost zvýšit množství finančních prostředků, a to zejména z důvodu vztahu ke třetím zemím. Zdůraznil, že EU musí ukázat schopnost zastavit tuto nákazu, protože dlouhodobě razí politiku otevřeného trhu. Neschopnost v této problematice by mohla vést k jeho uzavření. Litevský ministr uvedl, že v jeho zemi se zdála situace stabilizovaná, ale 13. července se nákaza AMP objevila v komerčním chovu domácích prasat, kde muselo být utraceno 23 tisíc zvířat. Proto je nutná neustálá ostražitost a zdokonalování prostředků pro boj s AMP.


Zástupce Evropská komise na závěr uvedl, že v současnosti je vysoce akutní nebezpečí zavlečení moru do Maďarska a Rumunska přes Moldávii a Ukrajinu a na příkladu Česka je nutné řešit velice intenzivně hrozbu přenosu cestou lidské činnosti.

 

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření AMP v ČR

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy vydala v průběhu července mimořádná veterinární opatření (MVO) k zamezení šíření nebezpečné nákazy afrického moru prasat (AMP) na území České republiky pro zamořenou oblast (okres Zlín), oblast s intenzivním lovem, která se rozkládá okolo okresu Zlín a pro zbytek České republiky. Dokumenty byly průběžně aktualizovány a jejich souhrn naleznete zde.

Více informací

Autor: Podle www.cmmj.cz (17. 7. 2017)
dot