Aktuální situace s AMP k 30. 7. 2018

Klid uplynulých měsíců, kdy nebyl ze Zlínska hlášen nový případ buď uhynulého, nebo uloveného kusu černé zvěře s pozitivním nálezem na africký mor prasat (AMP), narušil v červenci úlovek divočáka, v jehož barvě byly zjištěny protilátky proti viru AMP.

Co se týče případů uhynulých nebo ulovených kusů černé zvěře s pozitivním nálezem na AMP, v tomto ohledu zůstalo nicméně i během července vše při starém (Státní veterinární správa mezi tyto kusy nezapočítává sérologicky pozitivní jedince jako byl výše zmíněný ulovený kus s protilátkami proti AMP).

Od 1. února 2018 evidovala SVS k 30. červenci ve Zlínském kraji 155 nalezených uhynulých divočáků. AMP byl potvrzen u 12 kusů nalezených ve vysoce rizikové oblasti, ve 141 případech bylo vyšetření negativní. K 30. červenci se čekalo na výsledek vyšetření dvou kusů. Z 12 divočáků s pozitivním nálezem AMP jich 11 pocházelo z vysoce rizikové oblasti v rámci zamořené oblasti (uvnitř ohradníků), jeden ze zamořené oblasti (vně ohradníků).

Ve stejném období lovci v zamořené oblasti ulovili celkem 836 divočáků. Vyšetření prokázalo AMP pouze u jediného kusu, který byl uloven v katastrálním území Lužkovice uvnitř ohradníků.

V oblasti s intenzivním lovem bylo v uvedeném období uloveno 5391 prasat divokých, z toho nejvíce v okresech Kroměříž (900), Uherské Hradiště (884) a Hodonín (824). Ani jeden z divočáků ulovených v oblasti s intenzivním lovem nebyl nakažen AMP.

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření AMP v ČR

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy vydala v průběhu července mimořádná veterinární opatření (MVO) k zamezení šíření nebezpečné nákazy afrického moru prasat (AMP) na území České republiky pro zamořenou oblast (okres Zlín), oblast s intenzivním lovem, která se rozkládá okolo okresu Zlín a pro zbytek České republiky. Dokumenty byly průběžně aktualizovány a jejich souhrn naleznete zde.

Více informací

Autor: Redakce
dot