Aktuální situace s AMP k 28. 5. 2018

V průběhu května u nás nedošlo k žádným změnám v nákazové situaci africkým morem prasat (AMP). Zatímco v Polsku je situace velmi dynamická, nálezů uhynulých divočáků, u nichž byl prokázán AMP, každý týden přibývá a nákaza se šíří též v Maďarsku, v České republice byl v tomto ohledu během května klid.

Od 1. února 2018 eviduje SVS k 28. květnu ve Zlínském kraji 126 nalezených uhynulých divočáků. AMP byl potvrzen u 12 kusů (28,2 %) nalezených ve vysoce rizikové oblasti, ve 111 případech bylo vyšetření negativní. V současné době se čeká na výsledek vyšetření tří kusů.

Celkem 11 z 12 divočáků s pozitivním nálezem AMP pocházelo z vysoce rizikové oblasti v rámci zamořené oblasti (uvnitř ohradníků), jeden ze zamořené oblasti (vně ohradníků). Ve stejném období lovci v zamořené oblasti ulovili celkem 538 divočáků. Vyšetření prokázalo AMP pouze u jediného kusu, který byl uloven v katastrálním území Lužkovice uvnitř ohradníků.

V oblasti s intenzivním lovem bylo v uvedeném období uloveno 3674 prasat divokých, z toho nejvíce v okresech Uherské Hradiště (645), Kroměříž (592) a Hodonín (559). Ani jeden z divočáků ulovených v oblasti s intenzivním lovem nebyl nakažen AMP.

Podle svscr.cz, 28. 5. 2018

Ilustrační foto Jaroslav Vogeltanz

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření AMP v ČR

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy vydala v průběhu července mimořádná veterinární opatření (MVO) k zamezení šíření nebezpečné nákazy afrického moru prasat (AMP) na území České republiky pro zamořenou oblast (okres Zlín), oblast s intenzivním lovem, která se rozkládá okolo okresu Zlín a pro zbytek České republiky. Dokumenty byly průběžně aktualizovány a jejich souhrn naleznete zde.

Více informací

Autor: redakce
dot