Aktuální situace s AMP k 17. 4. 2018

Od 1. února 2018 eviduje SVS k 17. dubnu ve Zlínském kraji 84 nalezených uhynulých divočáků. Africký mor prasat (AMP) byl potvrzen u devíti kusů nalezených ve vysoce rizikové oblasti, v 64 případech bylo vyšetření negativní. V současné době se čeká na výsledek vyšetření 11 zbývajících kusů.

Ve stejném období lovci v zamořené oblasti ulovili celkem 383 divočáků. Vyšetření prokázalo AMP pouze u jediného kusu, který byl uloven v katastrálním území Lužkovice uvnitř ohradníků.

V oblasti s intenzivním lovem bylo v uvedeném období uloveno 2602 prasat divokých, z toho nejvíce v okresech Uherské Hradiště (463), Kroměříž (417) a Hodonín (393). Ani jeden z divočáků ulovených v oblasti s intenzivním lovem nebyl nakažen AMP.

Komentář k aktualizaci: Za poslední týden se hlavně díky přijatým mimořádným veterinárním opatřením, resp. důslednému prohledávání zamořené oblasti, podařilo dohledat 40 uhynulých prasat divokých, přičemž u sedmi z nich vyšetření potvrdilo AMP. Stáří nalezených kadáverů se odhaduje na tři až pět měsíců. Nejde tedy o nově nakažené divočáky a novou vlnu nákazy. „Aktuální počty dohledaných prasat divokých potvrzují účelnost a racionálnost důsledného prohledávaní nákazou zasažené zóny, kterou provádějí uživatelé honiteb na základě zmíněných mimořádných veterinárních opatření. Státní veterinární správa považuje prohlídku území za velmi efektivní, bude proto jednat s partnery, jimž jsou uživatelé honiteb, Ministerstvo zemědělství a Českomoravská myslivecká jednota, o možném prodloužení mimořádných veterinárních opatření," uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Za provedení prohlídky zamořené oblasti bude Ministerstvem zemědělství vyplacena náhrada, na kterou je vyčleněno přibližně 7,5 milionu Kč. Od 22. března běží 30denní lhůta, ve kterou mají uživatelé honiteb v zamořené oblasti provést důkladnou prohlídku všech pozemků zaměřenou na vyhledávání uhynulých divočáků. Rozloha zamořené oblasti je přibližně 50 000 hektarů.

Podle svscr.cz, 17. 4. 2018

 

Mapa 1: Přehled výsledků vyšetření uhynulých prasat divokých

Mapa1

 

Mapa 2: Pozitivní a negativní nálezy AMP u prasat divokých

Mapa2

 

Mapa 3: Přehled intenzity lovu černé zvěře v zamořené oblasti

Mapa3

 

Mapa 4: Přehled intenzity lovu černé zvěře v oblasti s intenzivním lovem

Mapa4

 

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření AMP v ČR

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy vydala v průběhu července mimořádná veterinární opatření (MVO) k zamezení šíření nebezpečné nákazy afrického moru prasat (AMP) na území České republiky pro zamořenou oblast (okres Zlín), oblast s intenzivním lovem, která se rozkládá okolo okresu Zlín a pro zbytek České republiky. Dokumenty byly průběžně aktualizovány a jejich souhrn naleznete zde.

Více informací

Autor: redakce
dot