Aktuálně o africkém moru prasat

Únorová mimořádná veterinární opatření (MVO) vydaná Státní veterinární správou (SVS) přinesla úpravy výměry zamořené oblasti na Zlínsku. V souvislosti s tím jsou od 1. února informace o výsledcích vyšetřování uhynulých či ulovených divočáků zveřejňovány na nových mapách.

Únor byl z hlediska nákazové situace africkým morem prasat (AMP) na Zlínsku relativně klidným měsícem. Mysliveckou veřejnost sice vzrušil nález tří uhynulých, nedaleko od sebe ležících divočáků v jižní části okresu Vsetín, jejichž snímky kolovaly po internetu, ale vyšetření u nich nákazu AMP nepotvrdilo. Nejdůležitější událostí se tak jeví vydání v úvodu zmíněných nových MVO.

ZMENŠENÍ ZAMOŘENÉ OBLASTI...
Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj (KVSZ) vydala 1. února nová MVO reagující na zmenšení zamořené oblasti, kterou byl do konce ledna celý okres Zlín. V důsledku zmenšení zamořené oblasti, která nově zahrnovala přibližně 40 procent okresu, došlo k některým změnám ve vyplácení zástřelného a nálezného. Honitby v katastrech, které již nebyly součástí zamořené oblasti, mohou nárokovat zástřelné odpovídající oblasti s intenzivním lovem. Novinkou pro myslivce z těchto honiteb je, že budou moci opět využívat zvěřinu ulovených divočáků (samozřejmě po vyšetření na svalovce – s negativním výsledkem). To dosud nemohli. Zároveň již ale nemohou nárokovat kompenzace za ušlý zisk v důsledku likvidace těl úlovků v asanačním podniku.
Ostatní povinnosti pro zamořenou oblast zůstaly stejné jako dosud. Zachována byla také tzv. vysoce riziková oblast vytyčená ohradníky. V katastrech do ní náležejících platí zvýšené zástřelné, jak již bylo dříve zveřejněno. Prasata divoká ulovená v této oblasti není i nadále možné využít pro lidskou spotřebu.

... A ROZŠÍŘENÍ ZAMOŘENÉ OBLASTI
Po popsaném zmenšení zamořené oblasti přišla zanedlouho změna. Již 22. února vydala KVSZ nová MVO, která zamořenou oblast naopak rozšířila, a to jižním směrem, o 17 katastrů. K rozšíření došlo v reakci na pozitivní nálezy a úlovky prasat divokých a rovněž na základě konzultace s Evropskou komisí, která zvětšení zamořené oblasti také doporučila. Poslední pozitivní nálezy a úlovky pocházely z katastrů Želechovice, Kudlov a Lípa (v oblasti vně ohradníků) a přiblížily se k jižní hranici zamořené oblasti. Proto došlo k rozšíření ochranného pásma, které má za cíl vyšší obranu před potenciálním rozšířením AMP do dalších lokalit.

SITUACE S NÁKAZOU NA ZLÍNSKU
Od února začala SVS zveřejňovat informace o nákazové situaci vztažené k zamořené oblasti již po výše uvedených úpravách výměry (https://www.svscr.cz/amp-mapy/). Než je zmíníme, stojí za to provést závěrečnou rekapitulaci situace k 31. lednu 2018.

Situace k 31. lednu
Od prvního pozitivního nálezu v červnu 2017 do konce ledna 2018, kdy došlo ke zmenšení zamořené oblasti v okrese Zlín, byl AMP potvrzen u celkem 200 nalezených uhynulých divočáků na Zlínsku. Z tohoto počtu bylo 190 případů z oblasti ohraničené ohradníky, vně ohradníků bylo nalezeno zbývajících deset pozitivně testovaných kusů. V zamořené oblasti vně ohradníků bylo za celou dobu existence původní zamořené oblasti nalezeno a vyšetřeno celkem 91 uhynulých divočáků.
Mimo zamořenou oblast (v dalších okresech Zlínského kraje) bylo nalezeno a vyšetřeno 73 prasat divokých. Všechna byla vyšetřena s negativním výsledkem.
V tzv. červené zóně zamořené oblasti bylo ve stejném období uloveno odstřelem nebo odchytem celkem 648 prasat divokých. U 17 z nich vyšetření potvrdilo AMP. V zelené zóně bylo odstřeleno 1874 divočáků, AMP nebyl zjištěn ani u jednoho.
V oblasti s intenzivním lovem bylo do konce ledna uloveno celkem 12 601 prasat divokých – nejvíce v okresech Uherské Hradiště (2408) a Kroměříž (2161). Také v této oblasti nebyla nákaza potvrzena ani u jediného divočáka.
Archiv map a údajů k 31. lednu 2018 je k dispozici na webu SVS (https://www.svscr.cz/amp-mapy/archiv-k-31-1-2018-africky-mor-prasat-mapy).

Situace od 1. února
Od 1. února do 5. března evidovala SVS ve Zlínském kraji 20 nalezených uhynulých prasat divokých. K 5. březnu bylo vyšetřeno 15 vzorků. AMP byl potvrzen u bachyně nalezené v katastrálním území Kostelec (ve vysoce rizikové oblasti), ve 14 případech bylo vyšetření negativní.
Ve stejném období lovci v zamořené oblasti ulovili celkem 141 divočáků. Vyšetření prokázalo AMP u jednoho kusu, uloveného v katastrálním území Lužkovice (uvnitř ohradníků).
V oblasti s intenzivním lovem bylo v průběhu února uloveno 1414 kusů černé zvěře. Ani jeden z ulovených divočáků v oblasti s intenzivním lovem nebyl nakažen AMP.

Zpracováno podle údajů z internetových stránek SVS.

 

 

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření AMP v ČR

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy vydala v průběhu července mimořádná veterinární opatření (MVO) k zamezení šíření nebezpečné nákazy afrického moru prasat (AMP) na území České republiky pro zamořenou oblast (okres Zlín), oblast s intenzivním lovem, která se rozkládá okolo okresu Zlín a pro zbytek České republiky. Dokumenty byly průběžně aktualizovány a jejich souhrn naleznete zde.

Více informací

Autor: David Vaca
dot