Africký mor prasat a výkupní ceny zvěřiny černé zvěře

Ve Světě myslivosti č. 9/2017 byla zveřejněna anketa uspořádaná mezi zástupci firem vykupujících zvěřinu. Jejím cílem bylo zjistit, zda existuje reálná možnost poklesu výkupní ceny zvěřiny černé zvěře vlivem zavlečení afrického moru prasat (AMP) do České republiky. Tato otázka je pro řadu uživatelů honiteb velmi důležitá. Jak ukazuje reportáž České televize, s variantou snížení výkupních cen budeme muset zřejmě počítat, byť AMP je jen jedním z faktorů, který ovlivňuje cenovou politiku obchodníků se zvěřinou.

Respondentům ankety jsme položili tři otázky:
1. Jakým způsobem se výskyt afrického moru prasat na Zlínsku a potažmo mimořádná veterinární opatření ve velké části Moravy dotkly činnosti vaší firmy?
2. Byli jste nuceni upravit výkupní ceny zvěřiny černé zvěře, nebo dokonce zastavit výkup?
3. Pociťujete u vašich odběratelů (domácích i zahraničních) změnu zájmu o zvěřinu černé zvěře?

 

Aleš Hutař, Moravialov, s. r. o., Kravsko

1. Naše firma má v současné době kvůli sdělovacím prostředkům a Státní veterinární správě existenční problémy. Někteří zaměstnanci Státní veterinární správy prohlašují, že černá zvěř v kůži nepůjde z Moravy do Čech, protože na Moravě máme africký mor prasat. Odbyt dělené zvěřiny černé zvěře se v tuzemsku snížil na minimum a každý odběratel se ptá, jestli zvěřina nepochází z divočáků z ochranného pásma.

2. Museli jsme reagovat na danou situaci. Zastavili jsme výkup zvěřiny černé zvěře od subjektů, které nám nedodávají zvěřinu ostatních druhů zvěře. Od těch, kteří nám vozí i zvěřinu jiných druhů, zvěřinu černé zvěře odebíráme, ale výkupní cena se snížila na minimum.

3. Zahraniční odběratelé přestali odebírat černou zvěř úplně, na domácím trhu je, jak jsem již uvedl, poptávka minimální.
K dané problematice bych ještě podotkl, že Ministerstvo zemědělství a Státní veterinární správa se věnují všemu možnému, jen ne tomu, co bude se zvěřinou ulovených divočáků. Pokud se tento problém nevyřeší, jen těžko budeme počty černé zvěře snižovat. Když lovci nebudou mít kam ulovenou zvěř dodávat, přestanou lovit. Dnes mě telefonicky kontaktoval myslivec z Hodonína s dotazem, kam dodávat ulovené divočáky, když je nikdo nechce.

Ing. Tomáš Bittner, Good Venison, s. r. o., Opava

1. Výkupu, zpracování a prodeje zvěřiny černé zvěře se v našem případě mimořádná veterinární opatření nijak nedotkla. Jako vedlejší vliv spatřujeme skutečnost, že jedna lovecká skupina z Rakouska, která k nám měla přijet na lov srnců, nakonec odmítla přicestovat ze strachu, že by si mohli africký mor prasat zavléct domů.

2. Výkupní ceny zvěřiny černé zvěře jsme prozatím neupravovali a výkup provádíme nadále v plném rozsahu.

3. Odběratele máme jen tuzemské a zatím jsme nezaznamenali změnu zájmu o zvěřinu černé zvěře, a to ani z jejich strany, ani od zákazníků v naší prodejně zvěřiny.

Ing. Aleš Rosol, Zvěřina Berbera, s. r. o., Tachovská Huť

1. Výskyt afrického moru prasat nelze podcenit. Pouze důsledností a přísným dodržováním nastavených pravidel lze zachovat určitou možnost, jak se nákazy zbavit. Naší firmy se mimořádná veterinární opatření zatím nedotkla.

2. Již před novým rokem v zahraničí výrazně poklesly výkupní ceny černé zvěře v kůži a též prodejní ceny dělené zvěřiny černé zvěře. Důvodem jsou současné vysoké úlovky prasete divokého v celé Evropě, zejména v Německu, Polsku a Maďarsku. K nám zatím propad výkupních cen nedorazil, protože Česká republika je, co se týče cen zvěřiny, dost často izolovaným ostrovem. Domnívám se však, že je otázkou času, kdy dojde k plošnému propadu výkupních cen zvěřiny černé zvěře. U některých našich zpracovatelů a výkupců to lze již zaznamenat. V podstatě však jde jen o srovnání ceny na úroveň obvyklou v zahraničí, která odráží aktuální možnosti prodeje dělené zvěřiny.

3. Výkup zvěřiny z černé zvěře rozhodně pozastavovat nebudeme.

Reportáž České televize ke shlédnutí zde:

amp

Redakční komentář:

Při přípravě ankety jsme oslovili celkem šest firem zabývajících se výkupem zvěřiny. Zástupci společností Bidfood Czech Republic, s. r. o., Kralupy nad Vltavou, Eurowild., s. r. o., Čáslav a Windsor Enterprise, s. r. o., Znojmo buď nezaslali své odpovědi do uzávěrky ankety, nebo se odmítli k položeným otázkám ze strategických důvodů vyjádřit. Z odpovědí ostatních respondentů vyplývá, že nákaza africkým morem prasat má zatím vliv na výkup zvěřiny především v regionu, kde se vyskytuje. Dosud se stále drží na malém území a přímo se nedotýká většiny území republiky, takže producenti zvěřiny i její výkupci jsou prozatím, zdá se, v relativním klidu. Tato situace se však může při propuknutí nákazy jinde rychle změnit.

 

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření AMP v ČR

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy vydala v průběhu července mimořádná veterinární opatření (MVO) k zamezení šíření nebezpečné nákazy afrického moru prasat (AMP) na území České republiky pro zamořenou oblast (okres Zlín), oblast s intenzivním lovem, která se rozkládá okolo okresu Zlín a pro zbytek České republiky. Dokumenty byly průběžně aktualizovány a jejich souhrn naleznete zde.

Více informací

Autor: redakce
dot